Danh sách 1 T. Ninh Thuận

1. Trường Chính Trị Tỉnh Ninh Thuận (POLICY SCHOOL OF NINH THUAN PROVINCE)

Địa chỉ: 168 21 Tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Sáng kiến Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu - UNDP Việt Nam